Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Kviečiame įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką ir susipažinti kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, kaip juos naudosime.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Topcolor prekyba“, juridinio asmens kodas 305674162, PVM mokėtojo kodas: LT100013668011, adresas Universiteto g. 2-1, Vilnius, el. paštas info@topcolor.lt

UAB „Topcolor prekyba“ yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Stengiamės, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).   

Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens duomenų ir privatumo apsaugos nuostatų rašykite mums el. paštu info@topcolor.lt

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Kontaktiniai duomenys

 • Susisiekdami užsakymo pateikimo metu Jūsų nurodytu telefono numeriu, kai užsakote prekę ir suvedate savo duomenis, bet neatliekate apmokėjimo

Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos. Tai būtina, kad vadovaudamiesi savo teisėtu interesu tinkamai įvykdyti sudarytą sutartį galėtume naudoti Jūsų nurodytą telefono numerį siekiant susisiekti su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą apmokėjimo procesą bei suteikti konsultaciją dėl iškilusių klausimų. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi el. paštu info@topcolor.lt arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu.

 • Pristatydami prekes nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mums būtų sudėtinga išsiųsti Jums užsakytas prekes nenurodant Jūsų vardo, pavardės ir kontaktinių duomenų.

 • Siekdami Jus identifikuoti, kai pateikiate užsakymą telefonu

Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo perdavimo pabaigos. Tai būtina, kad galėtume tvarkyti Jūsų užsakymą, pateiktą telefonu.

 • Dėl sukčiavimo prevencijos

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė).      Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir Topcolor.

Mokėjimo informacija

 • Priimdami ir grąžindami pinigus

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo operacijos atlikimo dienos. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums.

 Mokėjimo kortelės duomenys

Jūsų sutikimu saugome mokėjimo kortelės duomenis. Šiuos duomenis saugosime visą Jūsų paskyros galiojimo laiką arba tol, kol atšauksite šį sutikimą. Tai darome Jūsų patogesniam apsipirkimui. 

Komunikacijos istorijų įrašai

Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, telefonu (telefoninio pokalbio ar paliktos balso žinutės įrašas, kai skambinate į mūsų klientų aptarnavimo liniją arba kai Jums skambina mūsų darbuotojai) arba el. paštu.

Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo komunikacijos pabaigos. Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums bei turėti įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų kokybės.

Pirkimo ir veiksmų istorija

 • Jūsų pirkiniai, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis el. paštu, interneto svetaine

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).

 • Teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).

 • Siųsdami el. laiškus dėl palikto pirkinių krepšelio

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.

Informacija apie naudojamą įrenginį

Informacija, kurią pateikiate mums naršydami mūsų interneto svetainėje arba naudodamiesi mūsų programėlėmis, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, ekrano skiriamąją gebą ir (pasirinkus informacijos bendrinimą su mumis) Jūsų buvimo vietos duomenis, taip pat informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine ir programėlėmis.

 • Siekdami nustatyti numatytąsias parinktis

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė). Tokiu būdu siekiame užtikrinti kuo malonesnę pirkimo patirtį. 

Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ne tik minėtiems konkretiems tikslams. Juos taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS ATSKLEIDŽIAME TREČIOSIOMS ŠALIMS?

Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardintoms trečiosioms šalims:

 • galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai mūsų grupės bendrovei (įskaitant mūsų dukterines bendroves);
 • galime perduoti jūsų asmens duomenis savo draudimo bendrovėms ir profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo arba gynimo;
 • su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;
 • specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, apklausų vykdymo paslaugų teikėjams.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik nurodytais konkrečiais atvejais, bet ir vykdydami savo teisines prievoles, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina konkretiems tikslams pasiekti.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:

 • teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;
 • teisę reikalauti ištaisyti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mes saugome;
 • teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.
 • teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.
 • teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymą, tokia kaip asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos, asmens duomenų gavėjai ir kt.
 • teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.
 • jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.

Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

Jei norite įgyvendinti savo teises, arba iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums adresu info@topcolor.lt.

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda greičiau ir patikimiau pateikti turinį.

Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai idenfitikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse, ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

Prašome atkreipti dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias privatumo nuostatas.

PAKEITIMAI

Mes periodiškai galime keisti šią Privatumo politiką, kad ji atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. 

Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Kreipkitės į mus, jei:

 • turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie šią privatumo politiką;
 • norite, kad mes nustotume naudoti Jūsų asmens duomenis;
 • norite pasinaudoti kokiomis nors pranešime minimomis savo teisėmis arba pateikti skundą.