ES Projektai

„UAB „Topcolor“ dezinfekavimo produktų, skirtų kovai su COVID-19, gamyba“ 03.3.1-LVPA-T-859-01-0003


UAB „Topcolor“ pagrindinė veikla yra dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba. Bendrovė reaguoja į šiuo metu pasaulyje, Lietuvoje susidariusią situaciją (COVID-19 pandemiją ir kovą su ja) ir siekia prisidėti prie COVID-19 reikalingų produktų gamybos didinimo, kadangi bendrovė turi tam reikalingus žmogiškuosius, gamybinius ir finansinius resursus (turi kvalifikuotus darbuotojus su gamybinės veiklos patirtimi, turi gamybines patalpas, produkcijos platinimo kanalus, turi lėšų nuosavam įnašui į projekto įgyvendinimą). UAB „Topcolor“ ketina vykdyti rankų, paviršių, patalpų, teritorijų, gatvių dezinfekavimo skysčio gamybą, todėl ketina įsigyti rankų, paviršių, patalpų, teritorijų, gatvių dezinfekavimo skysčio gamybos ir laboratorinę įrangą.

Projekto vykdytojo pavadinimas: UAB "TOPCOLOR"

Bendra projekto vertė: 655 086,00 EUR

Europos Sąjungos lėšomis finansuojama dalis: 524 068,80 EUR

Projekto pradžia: 2021-02-26

Projekto pabaiga: 2021-07-08

Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.